User Tools

Site Tools


30-17637-blaschke-la-gi

Blaschke
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 11 tháng 8 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17637
Đặt tên theo Wilhelm Blaschke
Tên thay thế 1996 PA1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0576353
Viễn điểm quỹ đạo 2.6972451
Độ lệch tâm 0.1345165
Chu kỳ quỹ đạo 1338.9452496
Độ bất thường trung bình 49.97038
Độ nghiêng quỹ đạo 7.41600
Kinh độ của điểm nút lên 133.55381
Acgumen của cận điểm 213.51747
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

17637 Blaschke (1996 PA1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 8 năm 1996 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17637 Blaschke
30-17637-blaschke-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)