User Tools

Site Tools


30-17638-sualan-la-gi

Sualan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi G. R. Viscome
Nơi khám phá Rand Observatory
Ngày khám phá 11 tháng 8 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17638
Tên thay thế 1996 PB1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8660109
Viễn điểm quỹ đạo 2.8909087
Độ lệch tâm 0.2154541
Chu kỳ quỹ đạo 1339.8067336
Độ bất thường trung bình 78.75611
Độ nghiêng quỹ đạo 2.07478
Kinh độ của điểm nút lên 343.33353
Acgumen của cận điểm 337.05401
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.9

17638 Sualan (1996 PB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 8 năm 1996 bởi G. R. Viscome ở Rand Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17638 Sualan
30-17638-sualan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)