User Tools

Site Tools


30-17652-nepoti-la-gi

Nepoti
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi V. Goretti
Nơi khám phá Pianoro
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17652
Tên thay thế 1996 VQ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4849023
Viễn điểm quỹ đạo 2.8388293
Độ lệch tâm 0.0664810
Chu kỳ quỹ đạo 1586.2719793
Độ bất thường trung bình 26.91079
Độ nghiêng quỹ đạo 11.43417
Kinh độ của điểm nút lên 312.72520
Acgumen của cận điểm 295.03067
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

17652 Nepoti (1996 VQ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1996 bởi V. Goretti ở Pianoro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17652 Nepoti
30-17652-nepoti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)