User Tools

Site Tools


30-17653-bochner-la-gi

Bochner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 10 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17653
Đặt tên theo Salomon Bochner
Tên thay thế 1996 VM2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0820826
Viễn điểm quỹ đạo 3.2502390
Độ lệch tâm 0.2190709
Chu kỳ quỹ đạo 1590.1128198
Độ bất thường trung bình 278.75726
Độ nghiêng quỹ đạo 12.28331
Kinh độ của điểm nút lên 69.00010
Acgumen của cận điểm 274.59295
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

17653 Bochner (1996 VM2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 11 năm 1996 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17653 Bochner
30-17653-bochner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)