User Tools

Site Tools


30-17670-liddell-la-gi

Liddell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Nihondaira
Ngày khám phá 8 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17670
Đặt tên theo Alice Liddell
Tên thay thế 1996 XQ19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5439703
Viễn điểm quỹ đạo 3.0269843
Độ lệch tâm 0.0867022
Chu kỳ quỹ đạo 1698.0397593
Độ bất thường trung bình 197.40972
Độ nghiêng quỹ đạo 2.40402
Kinh độ của điểm nút lên 255.00118
Acgumen của cận điểm 138.52223
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

17670 Liddell (1996 XQ19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 12 năm 1996 bởi T. Urata ở Đài thiên văn Nihondaira.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17670 Liddell
30-17670-liddell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)