User Tools

Site Tools


30-17673-houkidaisen-la-gi

Houkidaisen
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17673
Tên thay thế 1996 XL32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6796781
Viễn điểm quỹ đạo 3.5558705
Độ lệch tâm 0.1405157
Chu kỳ quỹ đạo 2010.7840583
Độ bất thường trung bình 208.79192
Độ nghiêng quỹ đạo 6.21749
Kinh độ của điểm nút lên 118.18032
Acgumen của cận điểm 163.50026
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

17673 Houkidaisen (1996 XL32) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 12 năm 1996 by ở Saji Observatory.[1]

  1. ^ JPL
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17673 Houkidaisen
30-17673-houkidaisen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)