User Tools

Site Tools


30-17681-tweedledum-la-gi

Tweedledum
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Nihondaira
Ngày khám phá 6 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17681
Đặt tên theo Tweedledum
Tên thay thế 1997 AQ6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7713102
Viễn điểm quỹ đạo 1.8796848
Độ lệch tâm 0.0296836
Chu kỳ quỹ đạo 900.8869683
Độ bất thường trung bình 202.58937
Độ nghiêng quỹ đạo 24.37965
Kinh độ của điểm nút lên 68.24293
Acgumen của cận điểm 7.46077
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

17681 Tweedledum (1997 AQ6) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 6 tháng 1 năm 1997 bởi T. Urata ở Đài thiên văn Nihondaira.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17681 Tweedledum
30-17681-tweedledum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)