User Tools

Site Tools


30-17683-kanagawa-la-gi

Kanagawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Atsuo Asami
Nơi khám phá Hadano
Ngày khám phá 10 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17683
Đặt tên theo Kanagawa Prefecture
Tên thay thế 1997 AR16
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5383266
Viễn điểm quỹ đạo 3.4451810
Độ lệch tâm 0.1515590
Chu kỳ quỹ đạo 1890.1105478
Độ bất thường trung bình 43.58910
Độ nghiêng quỹ đạo 18.23781
Kinh độ của điểm nút lên 358.92818
Acgumen của cận điểm 193.84897
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0302
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.70

17683 Kanagawa (1997 AR16) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 1 năm 1997 bởi Atsuo Asami ở Hadano.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17683 Kanagawa
30-17683-kanagawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)