User Tools

Site Tools


30-17693-wangdaheng-la-gi

Wangdaheng
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
Nơi khám phá Xinglong
Ngày khám phá 15 tháng 2 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17693
Tên thay thế 1997 CP28
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6851831
Viễn điểm quỹ đạo 3.2825641
Độ lệch tâm 0.1001016
Chu kỳ quỹ đạo 1882.6476678
Độ bất thường trung bình 124.25703
Độ nghiêng quỹ đạo 10.11816
Kinh độ của điểm nút lên 320.69462
Acgumen của cận điểm 111.58678
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

17693 Wangdaheng (1997 CP28) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 2 năm 1997 bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD ở Xinglong.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17693 Wangdaheng
30-17693-wangdaheng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)