User Tools

Site Tools


30-17696-bombelli-la-gi

Bombelli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 8 tháng 3 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17696
Đặt tên theo Rafael Bombelli
Tên thay thế 1997 EH8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7449798
Viễn điểm quỹ đạo 3.2939360
Độ lệch tâm 0.0909031
Chu kỳ quỹ đạo 1916.4253302
Độ bất thường trung bình 137.83319
Độ nghiêng quỹ đạo 9.71808
Kinh độ của điểm nút lên 353.09131
Acgumen của cận điểm 77.59952
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

17696 Bombelli (1997 EH8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 3 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17696 Bombelli
30-17696-bombelli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)