User Tools

Site Tools


30-17702-kry-tofharant-la-gi

17702 Kryštofharant là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1964.3643571 ngày (5.38 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 1 tháng 5 năm 1997.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2008. 
30-17702-kry-tofharant-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)