User Tools

Site Tools


30-17703-bombieri-la-gi

Bombieri
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17703
Đặt tên theo Enrico Bombieri
Tên thay thế 1997 RS5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1502332
Viễn điểm quỹ đạo 2.2576664
Độ lệch tâm 0.0243729
Chu kỳ quỹ đạo 1195.0910044
Độ bất thường trung bình 249.62955
Độ nghiêng quỹ đạo 1.36502
Kinh độ của điểm nút lên 189.14098
Acgumen của cận điểm 25.41628
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.3

17703 Bombieri (1997 RS5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17703 Bombieri
30-17703-bombieri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)