User Tools

Site Tools


30-17712-fatherwilliam-la-gi

Fatherwilliam
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Shimizu và T. Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Nachi-Katsuura
Ngày khám phá 19 tháng 11 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17712
Tên thay thế 1997 WK7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0646917
Viễn điểm quỹ đạo 2.4736343
Độ lệch tâm 0.0901087
Chu kỳ quỹ đạo 1248.5242270
Độ bất thường trung bình 299.95631
Độ nghiêng quỹ đạo 4.37764
Kinh độ của điểm nút lên 43.03985
Acgumen của cận điểm 107.93942
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

17712 Fatherwilliam (1997 WK7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 11 năm 1997 bởi Y. Shimizu và T. Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17712 Fatherwilliam
30-17712-fatherwilliam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)