User Tools

Site Tools


30-17720-manuboccuni-la-gi

Manuboccuni
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tombelli
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17720
Tên thay thế 1997 XH10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9968761
Viễn điểm quỹ đạo 2.5736521
Độ lệch tâm 0.1261946
Chu kỳ quỹ đạo 1261.8363315
Độ bất thường trung bình 332.71098
Độ nghiêng quỹ đạo 6.05917
Kinh độ của điểm nút lên 61.30932
Acgumen của cận điểm 56.11856
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

17720 Manuboccuni (1997 XH10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1997 bởi M. Tombelli ở Cima Ekar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17720 Manuboccuni
30-17720-manuboccuni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)