User Tools

Site Tools


30-17734-boole-la-gi

Boole
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 22 tháng 1 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17734
Đặt tên theo George Boole
Tên thay thế 1998 BW3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1660657
Viễn điểm quỹ đạo 2.6508111
Độ lệch tâm 0.1006348
Chu kỳ quỹ đạo 1365.2171714
Độ bất thường trung bình 302.42689
Độ nghiêng quỹ đạo 2.10280
Kinh độ của điểm nút lên 222.37419
Acgumen của cận điểm 219.12711
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

17734 Boole (1998 BW3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 1 năm 1998 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17734 Boole
30-17734-boole-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)