User Tools

Site Tools


30-17746-haigha-la-gi

Haigha
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kagawa và T. Urata
Nơi khám phá Gekko Observatory
Ngày khám phá 30 tháng 1 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17746
Đặt tên theo Haigha
Tên thay thế 1998 BU41
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9900330
Viễn điểm quỹ đạo 2.7471116
Độ lệch tâm 0.1598175
Chu kỳ quỹ đạo 1331.4608063
Độ bất thường trung bình 327.17072
Độ nghiêng quỹ đạo 7.86459
Kinh độ của điểm nút lên 304.56994
Acgumen của cận điểm 152.89184
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

17746 Haigha (1998 BU41) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 1998 bởi T. Kagawa và T. Urata ở Gekko Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17746 Haigha
30-17746-haigha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)