User Tools

Site Tools


30-17759-hatta-la-gi

Hatta
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Shimizu và T. Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Nachi-Katsuura
Ngày khám phá 17 tháng 2 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17759
Tên thay thế 1998 DA24
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2252052
Viễn điểm quỹ đạo 3.0043302
Độ lệch tâm 0.1489855
Chu kỳ quỹ đạo 1544.3584137
Độ bất thường trung bình 141.58923
Độ nghiêng quỹ đạo 11.23236
Kinh độ của điểm nút lên 189.74608
Acgumen của cận điểm 337.02878
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

17759 Hatta (1998 DA24) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 2 năm 1998 bởi Y. Shimizu và T. Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17759 Hatta
30-17759-hatta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)