User Tools

Site Tools


30-17764-schatzman-la-gi

Schatzman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17764
Tên thay thế 1998 ES1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0026525
Viễn điểm quỹ đạo 3.2083835
Độ lệch tâm 0.2313803
Chu kỳ quỹ đạo 1536.1709369
Độ bất thường trung bình 276.64727
Độ nghiêng quỹ đạo 5.09095
Kinh độ của điểm nút lên 189.82441
Acgumen của cận điểm 220.93681
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

17764 Schatzman (1998 ES1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17764 Schatzman
30-17764-schatzman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)