User Tools

Site Tools


30-17781-kepping-la-gi

Kepping
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17781
Tên thay thế 1998 FH23
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2864213
Viễn điểm quỹ đạo 2.5814965
Độ lệch tâm 0.0606163
Chu kỳ quỹ đạo 1386.9738804
Độ bất thường trung bình 74.42225
Độ nghiêng quỹ đạo 3.08567
Kinh độ của điểm nút lên 114.08901
Acgumen của cận điểm 223.61552
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

17781 Kepping (1998 FH23) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17781 Kepping
30-17781-kepping-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)