User Tools

Site Tools


30-17784-banerjee-la-gi

Banerjee
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17784
Tên thay thế 1998 FF30
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1904133
Viễn điểm quỹ đạo 2.6503487
Độ lệch tâm 0.0950130
Chu kỳ quỹ đạo 1375.3841763
Độ bất thường trung bình 303.66271
Độ nghiêng quỹ đạo 7.22093
Kinh độ của điểm nút lên 195.70482
Acgumen của cận điểm 277.23352
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

17784 Banerjee (1998 FF30) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17784 Banerjee
30-17784-banerjee-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)