User Tools

Site Tools


30-17785-wesleyfuller-la-gi

Wesleyfuller
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17785
Tên thay thế 1998 FX35
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8748287
Viễn điểm quỹ đạo 2.5704999
Độ lệch tâm 0.1564949
Chu kỳ quỹ đạo 1210.3451834
Độ bất thường trung bình 164.35450
Độ nghiêng quỹ đạo 4.81836
Kinh độ của điểm nút lên 156.14310
Acgumen của cận điểm 230.12280
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

17785 Wesleyfuller (1998 FX35) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17785 Wesleyfuller
30-17785-wesleyfuller-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)