User Tools

Site Tools


30-17794-kowalinski-la-gi

Kowalinski
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17794
Tên thay thế 1998 FC60
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5830149
Viễn điểm quỹ đạo 3.0773735
Độ lệch tâm 0.0873365
Chu kỳ quỹ đạo 1739.0928805
Độ bất thường trung bình 209.36464
Độ nghiêng quỹ đạo 2.76342
Kinh độ của điểm nút lên 135.83759
Acgumen của cận điểm 246.71642
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

17794 Kowalinski (1998 FC60) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17794 Kowalinski
30-17794-kowalinski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)