User Tools

Site Tools


30-17795-elysiasegal-la-gi

Elysiasegal
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17795
Tên thay thế 1998 FJ61
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9798821
Viễn điểm quỹ đạo 2.8039219
Độ lệch tâm 0.1722562
Chu kỳ quỹ đạo 1351.1809321
Độ bất thường trung bình 342.53324
Độ nghiêng quỹ đạo 1.73602
Kinh độ của điểm nút lên 345.44542
Acgumen của cận điểm 107.50371
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

17795 Elysiasegal (1998 FJ61) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17795 Elysiasegal
30-17795-elysiasegal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)