User Tools

Site Tools


30-17799-petewilliams-la-gi

Petewilliams
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17799
Tên thay thế 1998 FC64
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4466064
Viễn điểm quỹ đạo 3.0250436
Độ lệch tâm 0.1057153
Chu kỳ quỹ đạo 1652.8403510
Độ bất thường trung bình 211.17542
Độ nghiêng quỹ đạo 5.47005
Kinh độ của điểm nút lên 36.97305
Acgumen của cận điểm 20.27109
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

17799 Petewilliams (1998 FC64) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17799 Petewilliams
30-17799-petewilliams-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)