User Tools

Site Tools


30-17801-zelkowitz-la-gi

Zelkowitz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17801
Tên thay thế 1998 FH69
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7741735
Viễn điểm quỹ đạo 3.4664867
Độ lệch tâm 0.1109359
Chu kỳ quỹ đạo 2013.2570741
Độ bất thường trung bình 302.97226
Độ nghiêng quỹ đạo 0.81936
Kinh độ của điểm nút lên 47.44704
Acgumen của cận điểm 146.77357
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

17801 Zelkowitz (1998 FH69) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

Tênd after Rachel Lauren Zelkowitz (b. 1985), who was awarded second place in the 2003 Intel International Science và Engineering Fair for her botany project. Zelkowitz is currently an undergraduate senior ở Emory University in Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17801 Zelkowitz
30-17801-zelkowitz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)