User Tools

Site Tools


30-17803-barish-la-gi

Barish
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17803
Tên thay thế 1998 FD71
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0330149
Viễn điểm quỹ đạo 2.9190365
Độ lệch tâm 0.1789201
Chu kỳ quỹ đạo 1423.0859968
Độ bất thường trung bình 279.90087
Độ nghiêng quỹ đạo 1.94382
Kinh độ của điểm nút lên 349.45855
Acgumen của cận điểm 122.37389
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

17803 Barish (1998 FD71) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17803 Barish
30-17803-barish-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)