User Tools

Site Tools


30-17805-vestka-la-gi

17805 Švestka là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1898.5345107 ngày (5.20 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 30 tháng 3 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
30-17805-vestka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)