User Tools

Site Tools


30-17806-adolfborn-la-gi

Adolfborn
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Pravec
Nơi khám phá Ondřejov
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17806
Đặt tên theo Adolf Born
Tên thay thế 1998 FO73
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0551934
Viễn điểm quỹ đạo 2.5672740
Độ lệch tâm 0.1107808
Chu kỳ quỹ đạo 1283.4064002
Độ bất thường trung bình 15.91220
Độ nghiêng quỹ đạo 3.34572
Kinh độ của điểm nút lên 255.41280
Acgumen của cận điểm 186.67608
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

17806 Adolfborn (1998 FO73) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998, bởi P. Pravec ở Đài thiên văn Ondřejov.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17806 Adolfborn
30-17806-adolfborn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)