User Tools

Site Tools


30-17815-kulawik-la-gi

Kulawik
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17815
Tên thay thế 1998 FM113
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1590969
Viễn điểm quỹ đạo 2.5960183
Độ lệch tâm 0.0918845
Chu kỳ quỹ đạo 1339.0445069
Độ bất thường trung bình 357.63911
Độ nghiêng quỹ đạo 5.95101
Kinh độ của điểm nút lên 283.89365
Acgumen của cận điểm 175.32992
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

17815 Kulawik (1998 FM113) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17815 Kulawik
30-17815-kulawik-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)