User Tools

Site Tools


30-17821-b-lsche-la-gi

17821 Bölsche
Tên
Tên Bölsche
Tên chỉ định 1998 FC127
Phát hiện
Người phát hiệns A. Knöfel, J. Kandler
Ngày phát hiện 31 tháng 3 năm 1998
Nơi phát hiện Drebach Observatory
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0931630
Bán trục lớn (a) 2.3140243 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.0984429 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.5296057 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.52 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 7.29222°
Kinh độ (Ω) 58.45019°
Acgumen (ω) 220.54419°
Độ bất thường trung bình (M) 232.37461°

17821 Bölsche là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1285.7315053 ngày (3.52 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2008. 
30-17821-b-lsche-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)