User Tools

Site Tools


30-17823-bartels-la-gi

17823 Bartels
Khám phá
Khám phá bởi James G. Roe
Ngày khám phá 1998
Tên chỉ định
Đặt tên theo Mel Bartels
Tên thay thế 1998 GA, 1992 SO20
Danh mục tiểu hành tinh ?
Đặc trưng quỹ đạo[1]
Kỷ nguyên 2455800.5 (2011-Aug-27.0)
Cận điểm quỹ đạo 2.10155 AU
Viễn điểm quỹ đạo 2.75276 AU
Bán trục lớn 2.42715 AU
Độ lệch tâm 0.13415
Chu kỳ quỹ đạo 3.78 yr
Độ bất thường trung bình 238.219°
Độ nghiêng quỹ đạo 4.06672°
Kinh độ của điểm nút lên 29.0557°
Acgumen của cận điểm 101.117°
Đặc trưng vật lý
Kích thước 3–7 km H
Khối lượng ? kg
Mật độ khối lượng thể tích ? g/cm³
Hấp dẫn bề mặt ? m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2 ? km/s
Chu kỳ tự quay ? d
Nhiệt độ ~? K
Kiểu phổ ?
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

17823 Bartels (tên chỉ định: 1998 GA) là một tiểu hành tinh vành đai chính từ vành đai tiểu hành tinh. Nó được phát hiện bởi James M. Roe ở Đài quan sát Oaxaca ngày 1 tháng 4 năm 1998. Nó được đặt theo tên Mel Bartels, nhà thiên văn học nghiệp dư.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 17001–18000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser Retrieved 2011-08-25
30-17823-bartels-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)