User Tools

Site Tools


30-17831-ussery-la-gi

Ussery
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17831
Tên thay thế 1998 HW35
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5180019
Viễn điểm quỹ đạo 2.8440871
Độ lệch tâm 0.0608131
Chu kỳ quỹ đạo 1603.4464835
Độ bất thường trung bình 225.86217
Độ nghiêng quỹ đạo 2.38776
Kinh độ của điểm nút lên 130.00087
Acgumen của cận điểm 305.49055
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

17831 Ussery (1998 HW35) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17831 Ussery
30-17831-ussery-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)