User Tools

Site Tools


30-17832-pitman-la-gi

Pitman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17832
Tên thay thế 1998 HV39
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8116529
Viễn điểm quỹ đạo 3.0015937
Độ lệch tâm 0.0326738
Chu kỳ quỹ đạo 1810.0124458
Độ bất thường trung bình 90.70631
Độ nghiêng quỹ đạo 3.00966
Kinh độ của điểm nút lên 50.45866
Acgumen của cận điểm 69.81540
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

17832 Pitman (1998 HV39) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17832 Pitman
30-17832-pitman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)