User Tools

Site Tools


30-17835-anoelsuri-la-gi

Anoelsuri
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17835
Tên thay thế 1998 HS46
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9211999
Viễn điểm quỹ đạo 2.8412979
Độ lệch tâm 0.1931965
Chu kỳ quỹ đạo 1342.1640770
Độ bất thường trung bình 44.49003
Độ nghiêng quỹ đạo 3.25066
Kinh độ của điểm nút lên 70.76354
Acgumen của cận điểm 344.18519
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

17835 Anoelsuri (1998 HS46) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17835 Anoelsuri
30-17835-anoelsuri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)