User Tools

Site Tools


30-17836-canup-la-gi

17836 Canup
Tên
Tên Canup
Tên chỉ định 1998 HT50
Phát hiện
Ngày phát hiện 25 tháng 4 năm 1998
Nơi phát hiện Trạm Anderson Mesa
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1283024
Bán trục lớn (a) 2.6993165 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.3529877 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.0456453 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.43 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 13.17175°
Kinh độ (Ω) 18.64218°
Acgumen (ω) 111.06660°
Độ bất thường trung bình (M) 162.14212°

17836 Canup là một tiểu hành tinh vành đai chính với cận điểm quỹ đạo là 2.7152179 AU. Nó có độ lệch tâm là 0.1283024 và chu kỳ quỹ đạo là 1619.8661829 ngày (4.43 năm).[1]

Calandra có vận tốc quỹ đạo trung bình là 18.13578518 km/s và độ nghiêng quỹ đạo là 13.17175°.

Nó được phát hiện ngày 25 tháng 4 năm 1998 ở Trạm Anderson Mesa.

Nó được đặt theo tên Robin M. Canup, một nhà thiên văn học.[1]

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2008. 
30-17836-canup-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)