User Tools

Site Tools


30-17842-jorgegarcia-la-gi

Jorgegarcia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17842
Tên thay thế 1998 HN98
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2451477
Viễn điểm quỹ đạo 3.0082235
Độ lệch tâm 0.1452545
Chu kỳ quỹ đạo 1554.9290343
Độ bất thường trung bình 202.50758
Độ nghiêng quỹ đạo 5.48887
Kinh độ của điểm nút lên 33.27189
Acgumen của cận điểm 97.48934
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

17842 Jorgegarcia (1998 HN98) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17842 Jorgegarcia
30-17842-jorgegarcia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)