User Tools

Site Tools


30-17844-judson-la-gi

Judson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17844
Tên thay thế 1998 HM100
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8124114
Viễn điểm quỹ đạo 2.9517832
Độ lệch tâm 0.0241789
Chu kỳ quỹ đạo 1787.1515421
Độ bất thường trung bình 151.19626
Độ nghiêng quỹ đạo 3.19958
Kinh độ của điểm nút lên 112.64749
Acgumen của cận điểm 333.77184
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

17844 Judson (1998 HM100) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17844 Judson
30-17844-judson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)