User Tools

Site Tools


30-17851-kaler-la-gi

Kaler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi NEAT
Nơi khám phá Haleakala
Ngày khám phá 1 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17851
Tên thay thế 1998 JK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0549222
Viễn điểm quỹ đạo 2.7433512
Độ lệch tâm 0.1434743
Chu kỳ quỹ đạo 1357.3157964
Độ bất thường trung bình 250.47408
Độ nghiêng quỹ đạo 3.23077
Kinh độ của điểm nút lên 68.36413
Acgumen của cận điểm 132.82021
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

17851 Kaler (1998 JK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 5 năm 1998 bởi NEAT ở Haleakala.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17851 Kaler
30-17851-kaler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)