User Tools

Site Tools


30-17853-ronaldsayer-la-gi

Ronaldsayer
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17853
Tên thay thế 1998 JK3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6034101
Viễn điểm quỹ đạo 3.6311029
Độ lệch tâm 0.1648393
Chu kỳ quỹ đạo 2010.2831568
Độ bất thường trung bình 205.74633
Độ nghiêng quỹ đạo 6.35923
Kinh độ của điểm nút lên 123.04797
Acgumen của cận điểm 214.21337
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

17853 Ronaldsayer (1998 JK3) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 17853 Ronaldsayer
30-17853-ronaldsayer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)