User Tools

Site Tools


30-17855-geffert-la-gi

Geffert
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Busch, M. Busch, E. Schwab
Nơi khám phá Starkenburg Observatory
Ngày khám phá 19 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17855
Tên thay thế 1998 KK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6384904
Viễn điểm quỹ đạo 3.5524960
Độ lệch tâm 0.1476349
Chu kỳ quỹ đạo 1989.2675699
Độ bất thường trung bình 40.61760
Độ nghiêng quỹ đạo 5.18905
Kinh độ của điểm nút lên 245.25809
Acgumen của cận điểm 226.72563
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

17855 Geffert (1998 KK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 5 năm 1998 ở Starkenburg Observatory, Heppenheim.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17855 Geffert
30-17855-geffert-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)