User Tools

Site Tools


30-17857-hsieh-la-gi

Hsieh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Lowell Observatory Near-Earth Object Search
Nơi khám phá Trạm Anderson Mesa
Ngày khám phá 18 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17857
Tên thay thế 1998 KR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1484600
Viễn điểm quỹ đạo 3.2402194
Độ lệch tâm 0.2026024
Chu kỳ quỹ đạo 1615.3884053
Độ bất thường trung bình 24.28608
Độ nghiêng quỹ đạo 13.24971
Kinh độ của điểm nút lên 51.26823
Acgumen của cận điểm 270.03771
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

17857 Hsieh (1998 KR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện năm 1998.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17857 Hsieh
30-17857-hsieh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)