User Tools

Site Tools


30-17858-beaug-la-gi

17858 Beaugé
Tên
Tên Beaugé
Tên chỉ định 1998 KS3
Phát hiện
Người phát hiện Lowell Observatory Near-Earth Object Search
Ngày phát hiện 22 tháng 5 năm 1998
Nơi phát hiện Trạm Anderson Mesa
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.2247589
Bán trục lớn (a) 2.2983245 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.7817556 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.8148934 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.48 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 5.06797°
Kinh độ (Ω) 207.57390°
Acgumen (ω) 128.44406°
Độ bất thường trung bình (M) 235.39722°

17858 Beaugé là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1272.6689292 ngày (3.48 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2008. 
30-17858-beaug-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)