User Tools

Site Tools


30-17869-descamps-la-gi

Descamps
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 20 tháng 6 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17869
Tên thay thế 1998 MA14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1887791
Viễn điểm quỹ đạo 2.6079699
Độ lệch tâm 0.0873906
Chu kỳ quỹ đạo 1356.6690970
Độ bất thường trung bình 334.85425
Độ nghiêng quỹ đạo 6.95748
Kinh độ của điểm nút lên 150.42722
Acgumen của cận điểm 32.62557
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

17869 Descamps (1998 MA14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 6 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17869 Descamps
30-17869-descamps-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)