User Tools

Site Tools


30-17879-robutel-la-gi

17879 Robutel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 22 tháng 1 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17879
Tên thay thế 1999 BA14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0294958
Viễn điểm quỹ đạo 2.5386308
Độ lệch tâm 0.1114538
Chu kỳ quỹ đạo 1260.8418389
Độ bất thường trung bình 241.21574
Độ nghiêng quỹ đạo 4.72728
Kinh độ của điểm nút lên 52.35425
Acgumen của cận điểm 133.35150
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

17879 Robutel (1999 BA14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 1 năm 1999 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17879 Robutel
30-17879-robutel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)