User Tools

Site Tools


30-17881-radmall-la-gi

Radmall
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17881
Tên thay thế 1999 CA51
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9281868
Viễn điểm quỹ đạo 2.6108198
Độ lệch tâm 0.1503926
Chu kỳ quỹ đạo 1248.8050497
Độ bất thường trung bình 171.96276
Độ nghiêng quỹ đạo 3.06674
Kinh độ của điểm nút lên 131.87819
Acgumen của cận điểm 120.90438
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

17881 Radmall (1999 CA51) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 2 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17881 Radmall
30-17881-radmall-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)