User Tools

Site Tools


30-17882-thielemann-la-gi

Thielemann
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17882
Tên thay thế 1999 CX87
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1028332
Viễn điểm quỹ đạo 2.4543570
Độ lệch tâm 0.0771361
Chu kỳ quỹ đạo 1256.3167870
Độ bất thường trung bình 152.86513
Độ nghiêng quỹ đạo 5.28353
Kinh độ của điểm nút lên 4.69112
Acgumen của cận điểm 233.13331
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

17882 Thielemann (1999 CX87) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 2 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17882 Thielemann
30-17882-thielemann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)