User Tools

Site Tools


30-17883-scobuchanan-la-gi

Scobuchanan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17883
Tên thay thế 1999 CP105
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0080184
Viễn điểm quỹ đạo 2.5146952
Độ lệch tâm 0.1120294
Chu kỳ quỹ đạo 1242.0871715
Độ bất thường trung bình 178.34995
Độ nghiêng quỹ đạo 3.40074
Kinh độ của điểm nút lên 240.37421
Acgumen của cận điểm 350.53185
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

17883 Scobuchanan (1999 CP105) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 2 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17883 Scobuchanan
30-17883-scobuchanan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)