User Tools

Site Tools


30-17884-jeffthompson-la-gi

Jeffthompson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17884
Tên thay thế 1999 CD116
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0650229
Viễn điểm quỹ đạo 2.5223159
Độ lệch tâm 0.0996859
Chu kỳ quỹ đạo 1268.8043859
Độ bất thường trung bình 152.04118
Độ nghiêng quỹ đạo 1.39740
Kinh độ của điểm nút lên 171.81550
Acgumen của cận điểm 77.48434
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

17884 Jeffthompson (1999 CD116) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 2 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17884 Jeffthompson
30-17884-jeffthompson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)