User Tools

Site Tools


30-17885-brianbeyt-la-gi

Brianbeyt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17885
Tên thay thế 1999 CF118
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2163049
Viễn điểm quỹ đạo 2.9447845
Độ lệch tâm 0.1411484
Chu kỳ quỹ đạo 1514.1381387
Độ bất thường trung bình 50.19545
Độ nghiêng quỹ đạo 6.88576
Kinh độ của điểm nút lên 232.75802
Acgumen của cận điểm 333.32635
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

17885 Brianbeyt (1999 CF118) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 2 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17885 Brianbeyt
30-17885-brianbeyt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)