User Tools

Site Tools


30-17889-liechty-la-gi

Liechty
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17889
Tên thay thế 1999 DH3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1491632
Viễn điểm quỹ đạo 2.6630396
Độ lệch tâm 0.1067861
Chu kỳ quỹ đạo 1363.2305960
Độ bất thường trung bình 167.12424
Độ nghiêng quỹ đạo 4.64892
Kinh độ của điểm nút lên 161.21588
Acgumen của cận điểm 56.66780
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

17889 Liechty (1999 DH3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 2 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro. In 2003, it was đặt tên theo Anthony David Liechty, a prize winner in the 2003 Intel International Science và Engineering Fair. †

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17889 Liechty
30-17889-liechty-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)